Registrácia | Zabudnuté heslo?
Aktivujte si prosím cookies. Niektoré webové funkcie môžu byť dočasne obmedzené.

Think globally, act locally

Šport môže byť veľmi mocný a motivujúci nástroj. Mladým ľuďom môže pomôcť nadobudnúť zmysel pre vodcovstvo, komunikáciu a riadiace schopnosti spôsobom, ktorý nie je iba účinný, ale zároveň veľmi príjemný a zábavný.

Dreams and Teams (Sny a tímy) je názov projektu British Council, ktorý prebieha od roku 2001 v 45 krajinách sveta. V našom regióne (stredná a severná Európa a Rusko) je do projektu zapojených sedem krajín: Slovensko, Ukrajina, Maďarsko, Poľsko, Česká republika, Lotyšsko a Veľká Británia. Cieľom projektu je podporiť rozvoj líderských schopností a chápania iných kultúr u mladých ľudí prostredníctvom športu a medzinárodných prepojení medzi školami (dvojice partnerských škôl, ktoré spolupracujú v pevne definovanom časovom úseku – pre tento projekt to sú približne tri roky).

Veľká Británia sa môže pochváliť množstvom úspešných projektov, v ktorých bol šport použitý ako vzdelávací nástroj. Cieľom tohto projektu je podeliť sa o dobré skúsenosti v tejto oblasti s inými krajinami.

Projekt je určený pre nadšených a energických žiakov stredných škôl, ktorí chcú zlepšiť svoje schopnosti, ale aj pre učiteľov, školiteľov a miestne orgány, ktorých cieľom je ovplyvňovať vývoj vo svojich miestnych komunitách. British Council do projektu Dreams and Teams zapojil aj ministerstvá a vyšších zákonodarcov, aby títo pochopili dôležitosť vzdelávania prostredníctvom športu a následne uskutočnili príslušné úpravy v školských osnovách.